Udvalgsmedlemmer

Gymnastikudvalget består af:

Tina Schultz Bonde og Mia Wriborg Christensen
Mail: gymnastik@broballeif.dk

Ansvarsområder:

  • Børneattester
  • Indkaldelse til instruktører + referater
  • Redskaber
  • Events (Drenge og piger i natten, Sundeved springcenter)
  • Kontakt til holdene
  • Kontakt til Oksbøl Friskole
  • Holdlister/kontingent
  • Kontakt til DGI
  • Kursus
  • Nøgler