Generalforsamling

Broballe Idrætsforenings generalforsamling for hele familien

Torsdag den 4. april i Oksbøl Friskoles multirum kl. 18.30

Der er gratis fællesspisning kl. 17.30. Tilmelding er nødvendig og kan ske til Connie Paulsen på 61364180 senest den 29.marts.

Dagsorden:

1: Valg af dirigent

2: Aflæggelse af beretning ved formanden

3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab

4: Behandling af indkomne forslag

5: Valg af ledelsen 

6: Valg af revisor

7: Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 29. marts. Sendes på mail til Formanden@broballeif.dk

Under generalsamlingen vil der være legeland i gymnastiksalen for børnene. Der vil være gymnastikinstruktører fra BIF som holder opsyn med børnene.

Foreningen skal have ny formand, da Connie Paulsen ikke ønsker at genopstille til bestyrelsen.

Formandens opgaver består af kontakt med OK, mailboks og indkaldelse til bestyrelsesmøder og generalforsamling. Alle udvalg, som er gymnastik, dilettant, dart og stavgang, er alle selvkørende og velfungerende.

¤